Splošni pogoji

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem.

Svetujemo vam, da pred oddajo spletnega naročila pazljivo preberete spodaj navedene pogoje poslovanja. Z uporabo spletne strani izrazite svoje strinjanje z navedenimi pogoji. Podjetje Medilip d.o.o. si kadarkoli pridržuje pravice do spremembe pogojev na spletni strani https://dermaluxe-cosmetics.si/ . Če se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletno stran Dermaluxe Cosmetics zapustite. Vse spremembe so zavezujoče za kupce, zato si pred oddajo naročila oglejte aktualne pogoje poslovanja.

Varnost nakupa

Spletna stran https://dermaluxe-cosmetics.si/ je spletna trgovina, s katero upravlja podjetje Medilip d.o.o., Prvomajska ulica 18a, 3000 Celje, DDV ID št: SI66654572, Matična številka: 2158795000, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju prodajalec). Za informacije v zvezi z vašim naročilom in dostavo nas lahko pokličete na našo telefonsko številko: 0(3) 548 12 34 ali pošljete e-pošto na naslov: info@dermaluxe-cosmetics.si. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila. Podano naročilo za nakup pomeni sklenitev prodajne pogodbe. Prodajna pogodba oz. naročilo za nakup je shranjeno pri prodajalcu in ga lahko kupec po pisnem zahtevku dobi kadarkoli v roku 5 let od opravljenega naročila. Prodajalec ima pred dostavo blaga pravico kontaktirati kupca preko telefona ali e-pošte z namenom preverjanja posredovanih kontaktnih podatkov. V primeru, da na podlagi posredovanih podatkov ne more stopiti v stik s kupcem, lahko prodajalec smatra podano naročilo za nakup kot nično.

Stvarna napaka

Zakon o varstvu potrošnikov  (ZVPot) določa, da mora prodajalec potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo. Prodajalec odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna (37. Člen ZVPot):

1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo potrošnik kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom (če je to mogoče) ali
 • vrne plačani znesek.

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot): "Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku 6 mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira v 8 dneh od nakupa in zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben artikel, v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake. Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na svoje stroške pošlje po pošti, na naslov podjetja. V primeru odobritve reklamacije, se kupcu povrne samo strošek v znesku izdelka (brez poštnine).

Obrazec za uveljavljanje stvarne napake izdelka je tukaj.

Pravica do odstopa od pogodbe

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona. V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen, če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago. 

Če je potrošnik blago že prejel in odstopa od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga , nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena. Po določbi b 43.d člena ZVPot lahko potrošnik obvestilo o odstopu predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere  jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

 • pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,
 • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo,
 • pri pogodbah o dobavi izdelkov, če je kupec odprl varnostno nalepko.

Obrazec za odstop od pogodbe je tukaj.

 

Komunikacija in ocene


Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska in SMS sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,

 • pošiljatelj bo jasno razviden,

 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,

 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,

 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

Ponudnik lahko za namene oglaševanja brez predhodnega obvestila uporabi ocene izdelkov in storitev, ki jih uporabniki objavijo na strani www.dermaluxe-cosmetics.si. 

 

Pritožbe in spori

Medilip d.o.o. se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru kakršnihkoli težav se kupec lahko obrne na ponudnika storitve preko telefonske številke 00386 (0)3 548 1234 ali preko elektronske pošte na info@dermaluxe-cosmetics.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Ponudnik se zaveda, da je reševanje potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Ponudnik si prizadeva za reševanje sporov izvensodno oziroma da se spori rešijo sporazumno.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Za reševanje potrošniškega spora ne priznavamo nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega. Povezava do IRPS je tukaj.